År 2

Hej och välkommen till årskurs 2!

Vi är ute varje dag oavsett väder, så kom ihåg kläder efter väder!

Information till vårdnadshavarna:Vid sjukanmälan samt övrig frånvaro ring  på tel. 14126. Det är säkrast att ringa kl:7.45-8.00. Sjukanmälan kan även göras till skolexpeditionen tel 14100.

Från kl 7.45 finns tillsyn ute på skolgården så vi vill inte att barnen kommer till skolan förrän kl 7.45 om de inte har fritidsplats. 

Välkommen till skolan!

Hälsningar Erika och Zuzana

erika.selin@aselecentralskola.se

zuzana.zecova@aselecentralskola.se

Enkät till lärare på Östra skolan i Sunne | MiniBladet NWT

/