År 2

Veckobrev 23

Bra webbsida för matematik: Eldorado öva mer http://www.eldoradoovamer.se/

Måndag:

Tisdag:

Onsdag: Lov

Torsdag: Idrott – Lappvallen, eleverna ska vara ombytta direkt på morgonen.

Fredag:

Hälsningar Erika och Linda

 

Föräldramöte 20/9-17

Närvarande: Sofie Konradsson, Erika Selin, Mikael Dahlberg, Lisa Olofsson, Hanna Hahlin, Maria Sjöblom, Fredrik Moe, Kaj Olovsson, Markus Lind, Andreas From, Christin Flury, Zuzanne Maqdad, Naila Saffar, Annika Larsson-Lindström, Magdalena Näslund, Petra Larsson, Ida Hjalmarsson, Marie Johansson, Maria Jansson, Nadja Sundelin

 • Lärarna hälsar välkommen! Beräknad stopptid för mötet är kl. 19.30
 • Val av sekreterare; Evelina Borgén
 • Information om hemsidan: på hemsidan finns bland annat veckobrevet och ledighetsblankett. Adressen är www.aselecentralskola.se Ledighetsblanketter krävs vid annan frånvaro än sjukdom. Meddela gärna genom att använda ledighetsblanketten även vid frånvaro vid besök hos tandläkare, sjukhus eller liknande.
 • Skolsköterskan Pernilla Oderstål finns på skolan följande tider (de som står på hemsidan stämmer inte):

7.45 – 14.00

Ti 7.45 – 16.00

To 7.45 – 14.45

Det går också att nå henne på e-post: pernilla.oderstal@asele.se

 • Nytt ämne för eleverna är engelska. Eleverna har för sin ålder goda förkunskaper i engelska – de kan inte enbart ord utan också fraser. De har förklarat för sina lärare att det beror på att de har youtube! Eleverna har fått en lärobok i engelska där de får träna ord, konversationer och sånger. Ibland blir det extra spännande när fröknarna hittar på egna melodier till de sånger som ska sjungas/läras!
 • Nya klassföräldrar för läsåret är:

2A: Fredrik Moe

2B: Petra Larsson

 • Representanter för Forum för samråd väljs (en ordinarie och en suppleant). Det är en träff per termin:

Ordinarie: Maria Jansson

Suppleant: Magdalena Näslund

 • Vid frånvaro meddela gärna via sms till respektive lärare vid frånvaro. Erika tel. 070-6881607 och Sofie tel. 070-2543660.
 • Listor skickas runt för uppdatering av telefonnummer/adresser – de vårdnadshavare  som inte är närvarande uppmanas meddela ändringar till respektive lärare.
 • Bilder från Gammeldagen visades – eleverna hade en bra dag där de bland annat fick prova på att kärna smör, luffarslöjd, gamla lekar och undervisning i skolsalen.
 • Övriga frågor:
  • Frågan om elevernas klädsel utomhus lyftes och lärarna gör det de kan för att uppmana eleverna att klä sig ordentligt. Det är viktigt att ha kläder efter väder för att t.ex. minska risken för förkylning/sjukdom.
  • Frågan om hur sammanhållningen i grupperna är lyftes också. Lärarna upplever att sammanhållningen är god och de tar tag i eventuella konflikter som uppstår direkt när de sker.
 • Föräldrarnas tid:

Om någon har funderingar om klasskassan (t.ex. om man betalat eller inte) går det höra av sig till Maria Jansson.