Fritids

Fritidshemmens öppettider

Öppettider för Fritidshemmen Meteoren och Raketen är 06:15-18:00 varje dag. Meteoren är gemensam öppnings- och stängningsavdelning under tiden 06:15-08:00, efter 16:20 på eftermiddagarna utom fredagar då avdelningarna slår ihop klockan 15:30.


Höstens lovdagar

Tider i Tempus ska läggas minst 2 veckor i förväg – och vi vet alla att tiden springer iväg! Börja gärna fundera redan nu om ert barn behöver tillsyn under höstens lovdagar.

Höstlovet: 2020-10-26 – 2020-10-30 (v44) 

Lovdag, skolan: 2020-12-07

Jullovet: 2020-12-21 – 2020-10-30

Under dessa lov är skolan stängd men fritids är öppet för de som behöver. Då personal både i kök och på fritids kan komma att söka ledigt är det bra att ni lägger in tider för ert barn så snart som möjligt då schemat planeras utifrån behov. Det är också viktigt för köket när de ska beräkna maten, extra viktigt om ert barn behöver specialkost.


= = = OBS ! ! ! = = = 

Vi vill uppmärksamma er på vikten av att lägga in era barns tider i Tempus! Läs gärna mer under fliken TEMPUS för att få mera hjälp hur ni går till väga.

BUSSTIDERNA för kommande läsår har fått en del förändringar som gör att vi på fritids behöver veta om Ert barn kommer att vara på fritids eller inte. En stor förändring är att bussen på fredagar nu kommer gå hem 15:10 istället för 13:10. Det innebär att de barn som behöver skolskjuts kommer vara kvar på mellistid klockan 14:00 (om de slutar tills dess) vilket i sin tur påverkar köket och matplaneringen. Står Ert barn inte med i Tempus syns de inte i inräkningen på antalet ätande barn – viktigt att tänka på, speciellt om det gäller specialkost!

Läs mer om hur ni lägger tiderna under fliken TEMPUS.


Information angående hjälmar vid lek                    ute på kullen

På fritids har vi inget hjälmtvång vintertid om barnen vill leka ute på exempelvis kullen. Vill ni som föräldrar att era barn ska ha hjälm så skicka med en hjälm till skolan och informera oss så vi vet att de ska använda det.