Film för vårdnadshavare: Så sätter lärare betyg

Från och med hösten 2022 gäller den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr-22. I och med den nya läroplanen har Skolverket infört en ny princip för betygssättning. I den här filmen, som är riktad till vårdnadshavare, informerar Skolverket om hur det går till när lärare sätter betyg.

Här finns Lgr22: 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2022/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet—lgr22

Gymnasiekväll 7 december för åk 9

Onsdagen den 7:e december kommer det att genomföras en ”minimässa” på Kulturhuset för eleverna i årskurs 9. Besökande gymnasieskolor är Tannbergsskolan och Malgomajskolan (Södra Lapplands Gymnasieförbund) som ger fördjupad information kring gymnasieprogram. Föräldrar till eleverna är välkomna att följa med sina ungdomar på denna kväll. Det är ett bra tillfälle att få ta del av aktuell gymnasieinformation.

Kvällen är obligatorisk för eleverna och den tid som kvällen tar i anspråk kommer att kompenseras i ledig tid.

Kvällen startar med information av rektorer på respektive gymnasieskola klockan 18.00 och avslutas ca 19.30.

Datum: 2022-12-07
Tid: 18.00 – 19.30
Plats: Kulturhuset