Skolavslutning skolor Åsele Kommun

Fredrika skola har sin skolavslutning onsdag 12/6 kl 18.00, plats Fredrika skola

Åsele Centralskola har skolavslutning torsdag 13/6 kl 18.00, plats Åsele Hembygdsområde.

Kom ihåg att ni ej får fota andras barn och lägga ut på sociala medier (GDPR)

Skolskjutsar Torsdag 13 juni och skolavslutningskvällen

Torsdag, skolavslutningsdagen:
Klassföreståndare har sin klass hela dagen 08.00-13.00.
Skolskjuts avgår 13.10.

Skolavslutningskvällen:
Skolskjutsarna kommer 17.30 till Hembygdsområdet och därmed börjar tillsynsansvaret.

Skolavslutningsprogrammet börjar 18.00 och då ska alla sitta på sina platser.

Uppträdandet håller på till ca 19.00, därefter är det fika med eleverna och härmed avslutas tillsynsansvaret.

Skolskjutsar avgår 19.30 från Hembygdsområdet.

OBS! Ni som har elever som behöver tillsyn till skolskjutsarna avgår kommer att informeras.

Information till vårdnadshavare med elev/barn på högstadiet

Läsårsslut och skolavslutning -24

Vi närmar oss läsårets slut och skolavslutningen – här kommer lite information om skolavslutningen, läsårets sista veckor och om betyg. 

Skolavslutningen

Skolavslutningen (som är obligatorisk skoltid) hålls på Hembygdsområdet i Åsele kl. 18.00 torsdag 13/6 (år 7 + 8 samlas kl. 17.45 på Hembygdsområdet med sina klassföreståndare). Programmet beräknas ta ca 1 timme och efteråt bjuds eleverna i år 7+8 på fika tillsammans med sin klass och elever i år 9 äter avslutningsmiddag med skolledningen och klassföreståndare – efter fikat/middagen avslutas skolans ansvar för ditt/er barn/ungdom – aktiviteter utanför skolans regi anordnas på Hembygdsområdet efter skolavslutningen (se ansvarigas information/annonsering).

VIKTIGT: OM ditt barn/ungdom behöver SKOLSKJUTS till eller/och från skolavslutningen – meddela ditt barns mentor/klassföreståndare SENAST tisdag 4/6 via Quiculum/mejl. 

Obs! Skolskjuts för skolavslutningskvällen måste alltså bokas på detta sätt – endast de skolskjutsar där det finns elever som har behov av det kommer att köras. 

Sista veckorna

Denna vecka är eleverna lediga 6-7 juni (tors + fred). v. 24 har vi till viss del schemabrytande aktiviteter: 

Tisdag – städdag

Onsdag – brännboll på förmiddagen

Torsdag – mentorskamp (lek/tävling) på förmiddagen + eleverna slutar kl. 13.00 (skolskjutsar avgår kl. 13.10) 

Betyg

Undervisningen i grundskolan utgår från ämnets syfte och centrala innehåll. I varje ämne finns det också betygskriterier. De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Bra att veta om betyg/betygssättning:

– Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A. 

– Vid betygssättningen gör läraren en sammantagen bedömning och sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper i ämnet. 

– För betyget E krävs det att eleven har kunskaper inom samtliga delar av betygskriterierna för betyget E. 

– Läraren kan använda alla steg i betygsskalan varje gång betyg sätts. 

– Läraren sätter ett nytt betyg varje termin. 

Inga terminsbetyg delas ut vid skolavslutningen – år 7+8 kan se sina betyg i Quiculum (logga in via webbläsare – ej i appen). År nio får sina slutbetyg vid avslutningsmiddagen. Om en elev inte når godkänt betyg i något/flera ämnen meddelas det till dig/er som vårdnadshavare innan skolavslutningen. Mer info. om betygssättning (film från Skolverket): https://www.youtube.com/watch?v=APrhtvFrsFY&t=262s 

TACK för detta läsår – för att vi fått träffa och lära känna era barn/ungdomar och finnas där på deras kunskapande- och identitetsutvecklande resa! 

Vi ser fram emot ett nytt läsår – eleverna är välkomna tillbaka till skolan igen tisdag 20/8! 

– Personalen på högstadiet