Historia

Välkommen till undervisningen i Historia!

Här hittar du material som är av nytta för ämnet.

Undrar du något så fråga din lärare på skolan eller maila på: förnamn.efternamn@aselecentralskola.se

_______________________________________________

Träna BEGREPP till vår lärobok: SO-S Historia 7-9

Till vår lärobok finns SO-serien Historia webbapp där du kan träna ord och begrepp till varje arbetsområde:

http://webbapp.liber.se/so-s-historia/#

 

TIPS för att nå kunskapskraven i HISTORIA (och andra ämnen)

Kunskapskraven i ämnet Historia går dela in i 1. faktakunskaper och 2. användning av faktakunskaperatt resonera.  Ord, begrepp och uttryck som man kan använda när man resonerar finns t.ex. i häftet: ELEVHJÄLP häfte med mallar – NYASTE. Här finns också en kort film från UR.se som förklarar det (visserligen med fokus på svenska – men detsamma gäller i alla skolans ämnen):

På arabiska:

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/08/31/pa-arabiska-att-utveckla-ett-resonemang-i-svenska/

______________________________________________________________________________

Historiebruk

Sju olika sätt att använda historia på.

https://www.youtube.com/watch?v=RbTwoDshxmI (6,5 min)

https://www.youtube.com/watch?v=LKELqofC5Kw

 

Källkritik

Olika typer av källor och källkritiska metoder.

https://www.youtube.com/watch?v=7avm7nHfqgU (8,5 min)