Påminnelse Gymnasieval!

Kom ihåg att gymnasievalet skall vara gjort senast 4 maj kl 24.00

Publicerat i Åsele Centralskola | Kommentarer inaktiverade för Påminnelse Gymnasieval!

Anmälan till Åsele Kommuns lovskola

Lovskolan erbjuds två fredagar v.19
Fredag 8/5 kl: 13.10-16.00
och
Fredag 15/5 kl: 13.10-16.00.

Lovskolan är för elever som går i åk 8-9 som riskerar att inte klara kunskapskraven i
kärnämnena; matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska.
Elever erbjuds fika på eftermiddagen.

Ladda ner och fyll i blanketten nedan och lämna till mentor senast 29/4-2020

Publicerat i Åsele Centralskola | Kommentarer inaktiverade för Anmälan till Åsele Kommuns lovskola

Gymnasievalet 2020

Till dig som går i Åk9 och ska göra dina gymnasieval så finns det några viktiga datum att hålla reda på!

Dessa viktiga datum inför gymnasievalet är:

4:e maj
Sista dagen att göra dina val.

Logga in på
https://ansokan.gymnasieantagningen.nu/inloggning2.asp
och kolla så att din email stämmer.

Du kan trycka på ”glömt lösenord” om du tappat lösenordet.

29:e juni – 6:e augusti
Antagningsbesked

OBS!
Antagningsbesked skickas inte ut med brev i juni
.

Du måste gå in på:
https://ansokan.gymnasieantagningen.nu/inloggning2.asp

Tacka ”JA” även om du blivit antagen till ditt första val.

Om du har kommit in på val 2 eller lägre och är nöjd med det måste du svara att du inte vill stå kvar som reserv.

Lycka till!
Er Studie- och yrkesvägledare Anna Levander
Om du har frågor -> anna.levander@aselecentralskola.se

Publicerat i Åsele Centralskola | Kommentarer inaktiverade för Gymnasievalet 2020

Har du behov av barnomsorg om förskola/fritidshem, grundskola måste stänga med anledning av covid-19 (coronavirus)?

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Hur ser processen ut- vem gör vad?

 1. Åsele kommun
  – ska vid stängning informera vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Vår informationskanal vid stängning är i första hand Tempus.
 2. Vårdnadshavaren
  – för en dialog med sin arbetsgivare om du som vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
  – ansvarar för att på egen hand ordna omsorg.
  – om inte omsorg kan ordnas på annat sätt, anmäler vårdnadshavaren sitt behov av omsorg till Åsele Kommun, se under länkar.
  Mer information:
  https://www.msb.se/contentassets/80ac968de6754c0095f305cfcad18448/informationsblad-till-vardnadshavare.pdf
 3. Verksamhetsutövare/arbetsgivare
  – gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3. Bedömningen om vad som är samhällsviktigt ligger hos respektive organisation/företag. De ska inte lämna in denna bedömning till någon. Arbetsgivaren gör en bedömning av vilken verksamhet inom den egna samhällsviktiga verksamheten som är prioriterad och vilken personal man behöver för att klara detta, det vill säga verksamhetens behov av personal och nyckelkompetens samt den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla den på en acceptabel nivå.
  Mer information:
  https://www.msb.se/contentassets/7150bbade82c4bd18d9d162556387121/informationsblad-till-verksamhetsutovare.pdf
  https://www.msb.se/contentassets/0607c97a1b3f4692b80372c68d9a6d7a/stod-till-verksamhetsutovare—-ar-min-verksamhet-samhallsviktig-vid-en-stangning-av-forskola-fritidshem-eller-annan-pedagogisk-verksamhet.pdf
 4. Åsele Kommun
  – beslutar om vem som ska erbjudas omsorg. Om Åsele kommun är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med intyg från verksamhetsutövaren.
 5. Beslut
  Åsele kommun meddelar beslut om barnomsorg till vårdnadshavaren och var barnet/eleven kommer att vistas under stängning.

Länkar:
krisberedskap.nu
folkhalsomyndigheten.se
msb.se
Ansökan om plats MSB (PDF)

Publicerat i Åsele Centralskola | Kommentarer inaktiverade för Har du behov av barnomsorg om förskola/fritidshem, grundskola måste stänga med anledning av covid-19 (coronavirus)?