Skolavslutning 2024

Nu planeras det för fullt för årets skolavslutning.

Fredrika skola kommer att ha skolavslutning onsdag 12 juni.
Åsele centralskola kommer att ha skolavslutning torsdagkväll  13 juni (ungefär som förra året).

Mer detaljerad information kommer senare – tider m.m.

Forum för samråd Fredrika

Kallelse till Forum för samråd
enligt 4 kapitlet 12§ Skollagen där representanter för föräldrar, personal och rektor träffas.

TID: 2024-05-14 klockan 18.00
PLATS: Fredrika skola

DAGORDNING FORUM FÖR SAMVERKAN

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av sekreterare.
  3. Föregående minnesanteckningar
  4. Information från enheterna
  5. Information från rektor.
  6. Frågor/synpunkter från föräldrarepresentanterna.
  7. Avslutning

Välkomna
Susanne Sjölund
Rektor F-9 och Elevhälsochef

Forum för samråd Åsele

Föräldrarepresentanterna kallas till

FORUM FÖR SAMRÅD

När: 7 maj 2024, Kl 18.00 – 19.30
Plats: På hemkunskapen, Åsele Centralskola

Vi kommer bl.a att prata om

  • Quiculum
  • Skolavslutningen

Kontakta er klassrepresentant om det är någon fråga ni vill lyfta på forumet.