Gruppträffar om föräldraskap

Sanna-Lisa Streuka och Johan Karlemo jobbar i ett projekt inom Södra Lapplandspastorat ”Barn och ungas psykiska hälsa” åren 2023-2025. De har under hösten haft en föräldrautbildning i Dorotea, med gott resultat och kommer under april samt maj månader att erbjuda vårdnadshavare i Åsele samma utbildning. 

ABC-föräldrautbildning är en forskningsbaserad utbildning framtagen av Karolinska institutet, som under flera år erbjudits till vårdnadshavare i hela Sverige genom utbildade gruppledare.

Utbildningen är ett bra föräldraverktyg och ger föräldrarna metoder att jobba utifrån i hemmet.