Doftproblematik

Vi har under en längre tid haft problem med att elever använder sig av parfym eller deodorant i sprayform. Det doftar väldigt mycket och vi har elever som är allergiska och har astma och det kan uppstå allvarliga komplikationer. Vi har pratat med eleverna om att vi måste få ett slut med dofterna samt gått igenom ”Riktlinjer för allergi och astma för skolor i Åsele kommun”.

Nu måste andra åtgärder vidtas eftersom vi inte kommit tillrätta med doftproblematiken.

Jag vill att ni som vårdnadshavare tar detta på största allvar och pratar med era barn så att vi gemensamt hjälps åt med att få stopp på detta. Se gärna över vad era barn använder för produkter innan de går till skolan eller tar med sig för produkter till skolan.

Läs igenom riktlinjerna nedan
Riktlinjer för allergi och astma för skolor i Åsele kommun

De åtgärder som kommer att vidtas om doftproblematiken kvarstår är:
Du som vårdnadshavarna kommer att få hämta ditt barn från skolan om ditt barn doftar parfym eller dylikt. Innan hemgång ska ett samtal ske med Rektor/Elevhälsochef alt. annan ledningspersonal eller skolsköterska, då detta är allvarligt och kan åsamka allvarliga komplikationer.

Åtgärderna införs i skarpt läge fr.o.m. torsdag 14 mars.

För kännedom:
Eleverna i åk 4-9 har fått information av klasslärare om vad som gäller och vilka och åtgärder som kommer att vidtas under början av vecka 11.

Med hopp om gott samarbete!

Susanne Sjölund
Rektor grundskola
Elevhälsochef