Friluftsdag högstadiet – Åslia

Onsdag 28/2 åker högstadiets elever på friluftsdag på Åslia.

Följande gäller för dagen:
Samling i klassrummet kl. 8.00
Avresa från bussfickan vid skolan kl. 9.30
Återresa från Åslia till skolan kl. 14.00