Prata med ditt barn om sömn

Det har gått ut ett meddelande till vårdnadshavare på högstadiet via Quiculum angående sömn och skolprestationer utifrån skolans oro kring att många elever är trötta och vittnar om att de inte sover så bra som de skulle behöva.

Här finns mer att läsa om detta:

I avhandlingen ”Jag vill sova men jag kan inte – ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn” (2022) konstateras att ungdomar som sover för lite vill ha involverade föräldrar som hjälper dem med trygghet, rutiner och struktur. Läs mer här: https://www.hb.se/om-hogskolan/aktuellt/nyhetsarkiv/2022/juni/manga-unga-sover-for-lite–ny-avhandling-visar-vagen-framat/

Några generella råd från avhandlingen att ta med i ditt/ert samtal med din/er ungdom gällande sömn:

  • Låt din ungdom berätta om sin sömn och det som påverkar den.
  • Lyssna genuint till din ungdom – kanske har ungdomen inte tänkt på att sömnen är bristfällig. Kanske tror ungdomen att sömnsvårigheter inte går att göra något åt.
  • Öppna upp för existentiella funderingar – tankar och oro kan göra att ungdomen har svårt att sova.
  • Gör din ungdom delaktig i beslut.