Hälsning från år 7 i Sjeltie – Saepmie

Åsele (Sjeltie på sydsamiska) är sedan 2018 en samisk förvaltningskommun. Torsdagen 1/2 hade vi i år 7 besök av Elna Fjellström och Leisa Renfjell, båda samiska koordinatorer i Åsele. I Elnas och Leisas uppdrag ingår bland annat att implementera lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt att jobba med språkrevitalisering och ökat samiskt synliggörande. 

I kursplanerna i både historia och samhällskunskap ska vi elever lära oss om den samiska kulturen och samernas rättigheter både som nationell minoritet och urfolk. Elna och Leisa berättade för oss under passet om vad Saepmie är, vem som är same, om samernas ställning som urfolk samt visade kläder och traditionella slöjdföremål. De pratade också samiska med oss mellan varven men översatte till svenska också!

Vi lärde oss fler nya saker och i slutet av lektionspasset fick vi skriva ner och skicka med Elna och Leisa vad vi hade lärt oss!

Elna och Leisa kommer tillbaka v. 9 och träffar oss igen!

Buerie heelsegigujmie – ALLA elever i årskurs 7, Åsele Centralskola