Skolskjutszon

Vänligen respektera busshållplatsen vid skolskjutszonen!

För att minska olycksrisken ber vi er att använda på- och avstigningsplatsen längs långsidan på lågstadiet eller gästparkeringen på andra sidan vägen mittemot infarten till skolgården i samband med att bussarna lämnar och hämtar våra elever vid skolskjutszonen.