Betyg

Hej vårdnadshavare!

Som tidigare meddelats skickas terminsbetyg inte ut i pappersform eftersom vi fr.o.m. i höstas använder läsplattformen Quiculum. Därmed ska betyg kunna visas direkt där (fr.o.m. 22/12).

För att kunna se betyg behöver man logga in i Quiculum via en internetläsare (ex. Chrome, Safari, Edge el. liknande). Betyg går inte i dagsläget att se via appen.

Surfa till adressen https://asele.quiculum.se/login och logga in.
Gå därefter in på Elevkort och sen Studieplan – DÄR kan du/ni se betyget!

Se manual nedan: