Frånvaroanmälan!

Vi vill påminna er vårdnadshavare om hur viktigt det är att ni frånvaroanmäler ert/era barn om de är sjuka eller av annan anledning inte kommer till skolan. 

Sjukanmälan måste göras för varje enskild dag även om barnet är sjuk flera dagar i följd. Man kan även anmäla flera dagar vid första anmälan om man vet att barnet blir hemma en längre tid.

Sjukanmälan ska göras av vårdnadshavare mellan 7:30 – 8:00 till expeditionen på telefonnummer 0941-141 00 eller till e-post: mona.stromqvist-bengtsson@asele.se

eller till respektive personalrum före kl 8.00:
Lågstadiet: 0941-141 26
Mellanstadiet: 0941-141 18
Högstadiet: 0941-141 10