Hjälp biblioteket få tillbaka böcker som är på vift!

Det är problem med att böcker som skulle ha följt med hem efter biblioteksbesöket blivit kvar i skolan, då funderar föräldrar förstås varför de får påminnelser. För att underlätta kommer vi låna ut med längre lånetid då elever lånar böcker hem i samband med att de besöker biblioteket med skolan. Detta kommer till en början enbart kunna ske då vi lånar ut manuellt till barnen, går de till själbetjäningsstationen går det inte att ordna längre lånetid. Vi grunnar på hur vi ska kunna lösa detta.

Det är också problem med det omvända, att böcker som skulle varit kvar på skolan följer med hem. Därför behöver biblioteket få hjälp med att du och dina barn tittar hemma efter biblioteksböcker som inte finns lånade på ditt barn. Förhoppningsvis kan några böcker hitta tillbaka på det viset också.

Vår budget för att köpa in medier till barn och unga har minskat ordentligt och det gör det svårare att köpa in böcker som försvunnit. Att vi då kommer att sakna titlar, i till exempel en populär och kanske också ny serie, ställer till det både för oss som bibliotek och den enskilde.

Med samarbete kommer vi långt! 🙂 Tack för din tid!

Åsele bibliotek