Förändringar på idrotten

Idrott och hälsa undervisningen kommer tillfälligt ändras, aktiviteter kanske inte blir som utlovat då vi har lite förändringar i tillgång till personal.
Skridskor och simning kommer att utgå för åk 4-6 samt åk 8-9 men kommer ersättas vid senare tillfälle. Detta på grund av att elevgrupper inte kan delas som tidigare har gjorts.


/Idrottslärarna