Information från skolledningen utifrån incident som inträffat under dagen

Idag under lunchrasten var stor del av högstadiets elever utanför skolans område och
det inträffade en incident på samhället vilket ledde till att polisen blev involverad.

Skolledningen och Polisen kallade efter incidenten till möte med högstadiets
elever. Där fick eleverna information om att man ser allvarligt på händelsen. Polisen
berättade vad som hade inträffat och fick ta del av elevers version om händelsen.

Det som har skett ligger hos polisen för fortsatt utredning.

Skolan har tillsynsansvar under skoldagen och utifrån denna händelse har
skolledningen meddelat eleverna att de inte får vistas utanför skolans område under
skoldagen. Detta för att säkra elevernas trygghet.