Terminsslut = betygstid

Terminsslut innebär betygsättning av de kunskaper. förmågor och färdigheter ditt/ert barn/ungdom visat i grundskolans ämnesundervisning i år 6-9. Betyg sätts av legitimerade lärare och vid ej godkänt terminsbetyg meddelas elev och vårdnadshavare snarast möjligt.

Nytt för i år är att inga terminsbetyg kommer att skickas ut per brev utan du som elev/vårdnadshavare kommer att kunna se dina betyg i Quiculum fr.o.m. fredag 22/12.

Vill du veta mer om hur betygssättning går till kan elever och vårdnadshavare ta del av Skolverkets filmer:

Film för elever ”Hur lärare sätter betyg”:
https://www.youtube.com/watch?v=Zef4M5J94Wk

Film för vårdnadshavare ”Så går betygssättning till”:
https://www.youtube.com/watch?v=APrhtvFrsFY&t=258s