Screening av elever

I samråd med Smittskydd Västerbotten har vi beslutat om en screening av elever som varit på fritidshemmen onsdagen den 22/12-21.

Test finns på vårdcentralen, vid svårighet att få tag på test hänvisas vårdnadshavare till exp 0941-14100.
Meddela gärna testresultat till exp 0941-14100 för ev vidare hantering.

Hälsningar
Skolledningen