Uppdatering av misstänkt smitta

Vi har bekräftad smitta av covid-19 inom fritidsverksamheten. Viktigt att vara uppmärksam på symtom såsom luftvägsinfektion, halsont, hosta osv. Vid symtom ska man testa sig även om man är fullvaccinerad. Läs mer på :

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

Håll i , håll ut och håll avstånd än är inte pandemin över.

MVH
Skolledningen