Nationella prov år 9

v.47 (24-25 november), onsdag, torsdag Genomförs de muntliga proven i svenska, engelska och matematik. VIKTIGT: att eleverna är närvarande dessa dagar.