Information från elevhälsans medicinska insats

Under denna vårtermin kommer åk 7 ha hälsosamtal efter ett beslut att flytta hälsosamtalen från åk 8 till åk 7. Även läsårets åk 8 kommer att ha hälsosamtal denna vårtermin.

Anledningen till förändringen är att få en jämnare fördelning på de tre hälsosamtal som ska göras i grundskolan, samt att knyta dessa till den stadieförändring som sker mellan åk 6 och åk 7, då det är en stor förändring att börja högstadiet.

Skolsköterskan kommer att kalla eleverna till hälsosamtalen med start i slutet av januari.

Vid eventuella frågor kontakta skolsköterskan 072-2545455.