Internationella veckor 2017

Vi har i förskoleklassen och på fritids Meteoren under vecka 19 och 20 jobbat med Internationella veckor. Där lyfte vi de länder som våra elever har ursprung eller anknytning till. Vi tog även med samerna då vi tycker att det är en del av Sveriges kultur. Vi avslutade dessa veckor med att göra en utställning och ha något sorts fika från de olika länderna som vi jobbat med. Föräldrarna till eleverna hakade på och har hjälpt oss att göra de möjligt. De kom med saker som vi fick låna till utställningen och de bakade till fikat. Det blev väldigt uppskattat och många kom för att titta och fika med oss. Vi tackar än en gång för all hjälp vi fått, utan er hade det inte varit möjligt att genomföra.

Mvh: Personal i förskoleklass & fritids Meteoren