Matematik

Matematikboken online för läxor och övningar

https://www.matematikxyz.com/

Matematikplanering med läxor ht-20 Åk 7

 Matematikplanering  Ht-20         Åk 7

Vecka tisdag (60 min) onsdag t 3 (60 min) + t 6 ( 45 min) fredag (55 min) Läxa
34 Böcker, planering. Uppgift: Kan du det här?  1.1 Naturliga tal
35 1.1 Höstprov

1.2 Numeriska uttryck

1.2  Läxa 1

s. 270

36 Programmering 1.3 Hela tal

1.3

1.4 Rationella tal
37 1.4  Resonemang s.61 +

1.5 Räkna med bråk

1.5 Läxa 2

s.271

uppg. 1-6

38 1.6 Multiplikation och division 1.6

1.7 Division med stora och små tal

1.7 
39 1.8 Avrundning och överslagsräkning 1.8 Kommunikation 

s. 63

Repetition läxa 4

sid 273

uppg. 7-10

40 Repetition/ diagnos Prov kap 1

Programmering

2.1 Algebraiska uttryck samt Kan du det här?
41 2.1 2.2 Mönster +

2.2

2.3 Förenkling av uttryck  Läxa 6 

sid 275

uppg.7-10

42 2.3 2.4 Ekvationer

2.4

2.5 Problemlösning med ekvationer l
43 2.5 2.6 Ekvationer med obekanta i båda leden

2.6

2.6 läxa 8 

s.27

uppg.1-6

44 LOV
45 kap 2 rep kap1+ 2 rep kap1+2
46 Kommunikation s. 109 Repetition/ diagnos

Repetition/ diagnos 1+2

Prov kap 1+2 
47 3.1 prefix och enheter 3.1

Programmering

3.2 LÄngd och skala läxa 9 s.278 uppg.1-7
48 3.2 3.3 Vinklar

3.3

3.4 Vinkelsumma
49 3.4 3.5 Omkrets 3.5 läxa 11

sid. 280

uppg 1-6

    50 3.6 Area 3.6

(Programmering ) ev repetera

repetera
51 Prov kap 3 4.1 + ev aktivitet Julmatte