Matematik

 Matematikplanering med läxor Ht – 19 Åk 7

Vecka Måndag

120 min (60+60)

Tisdag

70 min

Onsdag

35 min

Läxa
34 1.1 Naturliga tal
35 Fördiagnos + 1.1 1.2 negativa hela tal 1.3 tal i brålform sid 58 

Tema: Stora och små djur. Uppg 1226-1228

36 1.3  + 1.4 tal i decimalform 1.4 + Programmering 1.5 samband mellan tal
37 1.5 + 1.6 avrundning 1.6  1.7 Överslagsräkning Läxa 3

sid.319 uppg 1-6 

38 1.7 + Blandade uppgifter Prov kap 1 Träna mera/ Fördjupning
39 2.1 Multiplikation och divisdion m 10,100,1000 2.2 multiplikation med stora och små tal 2.2 Läxa 5

sid 323 

uppg 9-12

40 2.2 + 2.3 Division med stora tal 2.3  2.4 Division med små tal
41 2.4 +2.5 Enheter för vikt + lab 2.5 +  2.5 Läxa 7

sid 327

uppg 1-7

42 2.6 enheter för volym + lab 2.6 + Programmering repetition kap 1+2
43 repetition Prov kap 1+2 träna mera/fördjupning
44 LOV
45
46
47
48
49
50 LOV
51
52-1 LOV

Matematikboken på internet:

www.matematikbokenxyz.se

Länk till matematikbokens webbappar