Matematik

 Matematikplanering med läxor Ht – 19 Åk 7

Åk 7

ht-19

Måndag

60+60 min

Tisdag

70 min

Onsdag

35 min

Läxa
45 3.1 Enheter för längd + lab 3.2 Tid och rörelse 3.2
46 3.3 Hastighet + lab 3.4 Tabeller och diagram 3.4 sid 159

Tema: En resa till Kreta. uppg 3169-3174

47 3.5 Lägesmått +lab 3.5 3.5
48 3.6 Lägesmått från tabeller och diagram 3.6 3.6 Läxa 12

sid 337 uppg 1-8

49 Programmering och repettion repetition repetition
50 LOV Prov kap 3 träna mera/fördjupning
51 träna mera/fördjupning Programmering
52-1 LOV

Matematikboken på internet:

www.matematikbokenxyz.se

Länk till matematikbokens webbappar