Matematik

 Matematikplanering med läxor vt- Åk 7

Vecka Må  60 + 60 min Ti  70 min On  35 min Läxa
2 Lov Lov Lov
3 4.1 + 4.2 Repetition 4.3  Mönster 4.3
4 4.3 + 4.4  Teckna algebraiska uttryck 4.4 4.4
5 4.5  Ekvationer 4.5 4.6  Teckna ekvationer 16: 1-9
6 4.6 Programmering 4.6
7 Blandade uppgifter Diagnos

Träna mera

Träna mera
8 Prov kap 4 5.1 Vinklar 5.1
9 5.1 Vinkelsumma 5.4 Omkrets 5.4 19: 1-9
10 Lov Lov Lov
11 5.4 Lab

5.5 skala

5.5 Blandade uppgifter
12 Träna mera Träna mera
13 Prov kap 5 Programmering 6.1 Andelen i bråkform. Genomgång
14 6.1 + 6.1 6.2 Andelen i procentform 6.2 21: 1-7
15 6.2 + 6.3 Andelen i decimal o procent 6.3 6.4 Delen från bråkform
16 Lov Lov Lov
17 6.4 + 6.4 6.5 Delen från procentform 6.5
18 6.5 + Blandade uppg. Blandade uppgifter Diagnos 23: 1-7
19 Träna mera Prov kap 5+6 Programmering
20 Repetition Problemlösning Problemlösning
21 rep Programmering
22 Problemlösning Problemlösning Avslutningsprov
23 Lov
24

Matematikboken på internet:

www.matematikbokenxyz.se

Länk till matematikbokens webbappar