Matematik

Matematikboken online för läxor och övningar

https://www.matematikxyz.com/

Matematikplanering med läxor ht-20 Åk 7

Vecka
tisdag (60 min)
onsdag t 3 (60 min) + t 6 ( 45 min)
fredag (55 min)
Läxa
34
Böcker, planering. Uppgift: Kan du det här? 
1.1 Naturliga tal
35
1.1
Höstprov
1.2 Numeriska uttryck
1.2 
Läxa 1
s. 270
36
Programmering
1.3 Hela tal
1.3
1.4 Rationella tal
37
1.4 
Resonemang s.61 +
1.5 Räkna med bråk
1.5
Läxa 2
s.271
uppg. 1-6
38
1.6 Multiplikation och division
1.6
1.7 Division med stora och små tal
1.7 
39
1.8 Avrundning och överslagsräkning
1.8 
Kommunikation 
s. 63
Repetition
läxa 4
sid 273
uppg. 7-10
40
Repetition/ diagnos
Prov kap 1
Programmering
2.1 Algebraiska uttryck samt Kan du det här?
41
2.1
2.2 Mönster +
2.2
2.3 Förenkling av uttryck 
Läxa 6 
sid 275
uppg.7-10
42
2.3
2.4 Ekvationer
2.4
2.5 Problemlösning med ekvationer
l
43
2.5
2.6 Ekvationer med obekanta i båda leden
2.6
2.6
läxa 8 
s.277
uppg. 7-10
44
LOV
45
Kommunikation s. 109
Repetition/ diagnos
Repetition/ diagnos
Prov kap 1+2 
46
3.1 Prefix och enheter. Kan du det här?
3.1
Programmering
3.2 Längd och skala
47
3.2
3.3 Vinklar + 
3.3
3.4 Vinkelsumma
48
3.4
3.5 Omkrets
3.5
3.6 Area
läxa 10
sid. 279
uppg. 5-10
49
3.6
Begrepp och metod 
s. 156
Repetition/ diagnos
Prov kap 3
    50
Problemlösning s. 157
Programmering Kommunikation s.160
4.1 Proportionalitet.
Kan du det här?
51
4.1