Observation!

Det ryktas om vejp och droganvändning bland våra ungdomar.
Vi ber er att ni tillsammans med oss är observanta på detta.
Vid misstanke om narkotika kommer vi att kontakta polis och socialtjänst.

//Skolledningen