Besöksparkering!

Tänk på hur ni parkerar på besöksparkeringen mitt emot skolgården.
Flera gånger har infarten blockerats, så att bilar ej kommer in på den bakre raden eller ut