Film för vårdnadshavare: Så sätter lärare betyg

Från och med hösten 2022 gäller den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr-22. I och med den nya läroplanen har Skolverket infört en ny princip för betygssättning. I den här filmen, som är riktad till vårdnadshavare, informerar Skolverket om hur det går till när lärare sätter betyg.

Här finns Lgr22: 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2022/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet—lgr22