SKADEGÖRELSE 

Under helgen har någon/några slitit loss brevlådan vid expeditionens ingång och sedan förstört brevlådan.

Locket har slitits av och botten på brevlådan tryckts/sparkats ut.

P.g.a detta har vi förnärvarande ingen brevlåda vid expeditionens ingång, men en ny är beställd.

Om det är någon som sett eller hört något så maila bou@asele.se.

Händelsen är polisanmäld.

/Skolledningen