Läxhjälp ht-22

Måndag: 14.35-15.10 mellan + hög sal 6 på högstadiet
Onsdag: 14.15-14.50 mellanstadiet konf.rum
15.05-15.50 högstadiet sal 6
Torsdag: 14.00-14.50 mellanstadiet konf.rum
Fredag: 14.20-15.00 sal 6 högstadiet