Information till elever och vårdnadshavare åk 9

Sommarlovet är på inkommande och eleverna ska påbörja nya äventyr utanför högstadiets lokaler. Denna information är en enkel vägledning i vad som händer under sommaren och vid gymnasiestarten.

I slutet av juni kommer det slutgiltiga antagningsbeskedet för gymnasiet. Eleverna ska då logga in på sina konton och svara på antagningsbeskedet. Sista svarsdag är i början av augusti men mitt råd är att ni svarar när beskedet kommer i juni eller senast i mitten av juli.

Om man inte svarar så räknas det som att man tackar nej.

All information om hur man ska svara på beskedet, om antagningen, reservantagning och urvalet hittar ni på följande länk:

https://www.gymnasieantagningen.nu/komma-in-pa-gymnasiet/

Samtliga elever har ett personligt konto som de loggar in på med det lösenord de tidigare använt för att göra sina gymnasieval. Om denna tappats bort kan SYV kontaktas.

Under tiden gymnasietiden, fram tills första halvåret då man fyller 20 år, finns det olika typer av hjälp att få. De bidrag och ersättningar som finns brukar gå under benämningen “Studiehjälp”. Studiebidraget som ges till eleverna under gymnasiet är 1250 kronor.

På CSN:s hemsida kan man läsa mer om vad de innebär och hur man tar del av dem.  https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/bidrag-for-gymnasiestudier-i-sverige.html

För de elever som ska bo på annan ort finns det möjlighet att söka inackorderingstillägg. Inackorderingstillägget är baserat på avståndet till hemorten. Detta är ett bidrag som är avsett för t.ex. elevens hyreskostnad. Blanketten som ska ifyllas finns att ladda ner på följande sida:

https://www.asele.se/media/1419/ansokan-om-inackorderingstillagg.pdf

Blanketten skall vara inlämnad eller skickad per post till skolexpeditionen på Åsele centralskola senast 20 augusti.

Mer information om inackorderingstillägg finns att läsa på: 

https://www.gymnasieantagningen.nu/soka-till-gymnasiet/inackorderingstillagg/

Gymnasieskolorna i Vilhelmina och Lycksele administrerar busskort till de elever som är berörda av buss för att ta sig till och från skolan. Busskorten ges ut i vid terminsstart.

En rekommendation är att ni regelbundet besöker gymnasieskolornas hemsidor för att hålla er uppdaterade på eventuella förändringar inför höstterminen. Har ni frågor som gäller elevens gymnasieskola kontaktar ni personal på den skolan. 

En sammanställning med länkar till länets gymnasieskolor hittar ni på följande sida:

https://www.gymnasieantagningen.nu/skolor/

Om det finns några frågor i samband med gymnasieantagningen kan ni kontakta SYV. Veckan efter midsommar samt första veckan i augusti är SYV i tjänst och nås på mejl och telefon. Kontaktuppgifter samt denna information hittas på Åsele centralskolas hemsida:

http://www.aselecentralskola.se/

Trevlig sommar / Tomas Lilja, SYV