AKTUELL INFORMATION V4

Vi har fått besked att vi har bekräftade fall av Covid-19 i klass 1 och klass 2.

Det som är viktigt är att man håller utkik på symtom och följer de rekommendationer som finns.

Skolan fortlöper som vanligt med närundervisning.

För rådfrågning hänvisar vi till 1177.

Utdrag och hänvisning 1177 Västerbotten

https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/covid-19-nar-ska-jag-stanna-hemma/

Du som bor med någon som har symtom eller väntar på provsvar
Vad gäller i Västerbotten?

Om någon i hushållet väntar på provsvar är det bra om barn som går i förskolan stannar hemma i väntan på provsvaret.

Äldre barn eller andra vuxna i hushållet som är symtomfria kan gå till skola och arbete som vanligt.

Du som har covid-19 eller inte vet om du har covid-19

Stanna hemma tills allt följande gäller om du har covid-19, eller om du inte har lämnat prov eller inte har fått provsvar:

  • Det har gått minst fem dagar sedan du blev sjuk. 
  • Du mår tydligt bättre.
  • Du har varit utan feber de två senaste dagarna

Vad gäller i Västerbotten?
Du som bor i Västerbotten får mer information i artikeln 
Du som har haft nära kontakt med någon som har covid-19.

Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten

https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/egenprovtagning-for-covid-19-i-vasterbotten/

/Skolledningen