Föräldramöte för vårdnadshavare med elever i år 8!

Måndagen den 1 november kl. 18.00 på Kulturhuset (danslokalen).

Vårdnadshavares närvaro är viktig – minst en vårdnadshavare/elev ska delta.
Elever i ÅK 8 ska också delta.

Väl mött!

Mvh, rektor och klassföreståndare år 8