Skolavslutning

Torsdag den 10 juni
Skolskjutsarna avgår kl. 13.10


Skolavslutningsdagen 11 juni
Skolan börjar kl. 09.00
Pandemin håller i sig och även detta läsår avslutas på ett annorlunda vis.

Centralskolan kommer p g a Covid-19 inte att ha något traditionellt firande av eleverna.
Det blir en ceremoni inne i skolan för lärare och elever.

Var vänlig respektera att endast personal och barn får vistas på skolområdet under skoldagen.

Skolskjutsar avgår kl. 11.45

Hälsningar Skolledningen