Information till Klass 8

Välkommen tillbaka till skolan måndag 7 juni för närundervisning resterande tid av terminen.

Nu ser vi till att följa restriktionerna så vi kan vara tillsammans de sista dagarna innan vi skiljs åt.

Ett positivt fall gällande klass 8 har inkommit till Barn och Utbildning i veckan.

/Skolledningen