Information till klass 9

Välkommen tillbaka till skolan imorgon torsdag 3 juni för närundervisning resterande tid av terminen.

Nu ser vi till att följa restriktionerna så vi kan vara tillsammans de sista dagarna innan vi skiljs åt.

Inga nya positiva fall gällande klass 9 har inkommit till Barn och Utbildning i veckan.

/Skolledningen