Allt är inte som vanligt………

Utifrån den ökade smittspridningen kommer dörren till Åsele grundskolas expedition att vara
låst. Endast bokade besök tas emot. För bokning skicka mail till bou@asele.se eller till berörd
skolchef/rektor (förnamn.efternamn@asele.se). Vid varuleverans finns anvisningar på
dörren.

För respektive enhet i Åsele och Fredrika gäller följande:

För samtliga enheter: det är väldigt viktigt för oss i verksamheterna att få veta om ni tagit
ett positivt Covid test. Kontakta omgående personal, klasslärare, mentor, skolsköterska,
ansvarig rektor, skolchef eller ring expeditionen.

Förskolorna: följ de anvisningar som finns på avdelningarna. Inne på avdelningarna skall
endast barn och personal befinna sig. Ni som lämnar/hämtar barn/en skall endast gå in i
hallen. Är ni sjuka skall ni inte komma in på förskolorna utan då får ni be någon annan
lämna/hämta ert/era barn.

Fritidshem: följ de anvisningar som finns på avdelningarna. Inne på avdelningarna skall
endast barn och personal befinna sig. Ni får lämna/hämta ert/era barn vid ytterdörren.

Grundskolorna: i skolans lokaler skall endast elever och personal befinna sig. Vill ni ha
kontakt med lärare, maila eller ring expeditionen.

Vuxenutbildning SFI: from måndag 9 november sker undervisningen i mindre grupper samt
är tiden fördelat på distans och på plats i undervisningslokalen.

Lärcentrum: stängt för dropp in besökare. Studenter med tagg har tillgång till studielokal.

Utifrån den ökade smittspridning som råder är det viktigt att tänka på följande:

– Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder
– Håll avstånd
– Rör inte i ansiktet med dina händer
– Hosta och nys i armvecket
– Stanna hemma när du är sjuk. Detta gäller även när du känner dig lite
sjuk eller har lite ont i halsen.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Skolledningen

Det här inlägget postades i Åsele Centralskola. Bokmärk permalänken.