Har du behov av barnomsorg om förskola/fritidshem, grundskola måste stänga med anledning av covid-19 (coronavirus)?

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Hur ser processen ut- vem gör vad?

 1. Åsele kommun
  – ska vid stängning informera vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Vår informationskanal vid stängning är i första hand Tempus.
 2. Vårdnadshavaren
  – för en dialog med sin arbetsgivare om du som vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
  – ansvarar för att på egen hand ordna omsorg.
  – om inte omsorg kan ordnas på annat sätt, anmäler vårdnadshavaren sitt behov av omsorg till Åsele Kommun, se under länkar.
  Mer information:
  https://www.msb.se/contentassets/80ac968de6754c0095f305cfcad18448/informationsblad-till-vardnadshavare.pdf
 3. Verksamhetsutövare/arbetsgivare
  – gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3. Bedömningen om vad som är samhällsviktigt ligger hos respektive organisation/företag. De ska inte lämna in denna bedömning till någon. Arbetsgivaren gör en bedömning av vilken verksamhet inom den egna samhällsviktiga verksamheten som är prioriterad och vilken personal man behöver för att klara detta, det vill säga verksamhetens behov av personal och nyckelkompetens samt den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla den på en acceptabel nivå.
  Mer information:
  https://www.msb.se/contentassets/7150bbade82c4bd18d9d162556387121/informationsblad-till-verksamhetsutovare.pdf
  https://www.msb.se/contentassets/0607c97a1b3f4692b80372c68d9a6d7a/stod-till-verksamhetsutovare—-ar-min-verksamhet-samhallsviktig-vid-en-stangning-av-forskola-fritidshem-eller-annan-pedagogisk-verksamhet.pdf
 4. Åsele Kommun
  – beslutar om vem som ska erbjudas omsorg. Om Åsele kommun är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med intyg från verksamhetsutövaren.
 5. Beslut
  Åsele kommun meddelar beslut om barnomsorg till vårdnadshavaren och var barnet/eleven kommer att vistas under stängning.

Länkar:
krisberedskap.nu
folkhalsomyndigheten.se
msb.se
Ansökan om plats MSB (PDF)

Det här inlägget postades i Åsele Centralskola. Bokmärk permalänken.